0499/29.11.67
Diëtiste aan huis
Specialisatie Oncologisch Diëtiste – Diabeteseducator – Chronische Nierinsufficiëntie

Tarieven

dietiste martina tarieven prijs kostprijs terugbetaling
  • Tarieven voeding – en dieetadvies

Heb je overgewicht, hoge bloeddruk, of andere gezondheidsproblemen? Of wil je gewoon gezonder gaan leven?  Heb je hiervoor begeleiding en aangepast voedingsadvies nodig dan kan je hiervoor ook bij mij terecht. Bel gewoon of maak een  afspraak via mail.  Voor een vermagering heb je geen verwijsbrief van je huisarts nodig.  Bij andere gezondheidsproblemen is een verwijsbrief WEL noodzakelijk en een bloedanalyse wenselijk.

Voedingsadvies

 

Intake

Tweede gesprek 

Opvolggesprek

Gewichtsproblemen, gezonde voeding, diabetes, cholesterol, intoleranties, zwangerschappen, hoge bloeddruk

1 persoon

60 €

30 €

30 €

2 personen

 

90 €

45 €

45 €

Complexe voedingsproblemen & ondervoeding

1 persoon

70 €

50 €

30 €

 

Er bestaan geen wettelijke vastgelegde tarieven voor consultaties bij een diëtist. Een diëtist heeft een vrij beroep en bepaalt zelf haar/zijn tarief. 

 

Verwijsbrief van de huisarts

Heb je gezondheidsproblemen en is dieetadvies noodzakelijk, dan kan je hiermee bij mij terecht. In deze situatie is een verwijsbrief van de huisarts of specialist noodzakelijk en een kopie van de laatste bloedanalyse wenselijk. Op die manier kan ik je arts gemakkelijk op de hoogte houden van de besproken dieetvoorschriften.

 

  • Tarieven voeding – en dieetadvies met tegemoetkoming

Afhankelijk van de aard van uw diabetes en/of chronisch nierinsufficiëntie en de wijze van behandeling heb je binnen de eerstelijnszorg vanuit de overheid recht op een tussenkomst voor 2 of meerdere sessies van 30 minuten per jaar bij een erkend diëtiste. Bespreek met je huisarts of specialist welk zorgsysteem in jouw situatie van toepassing is en vraag naar het juiste voorschrift. Breng bij je eerste consultatie bij voorkeur je laatste bloeduitslag en je voorschrift mee.

Info:

Voortraject diabetes:  www.riziv.fgov.be

Zorgtraject: www.zorgtraject.be

 

  • Tegemoetkomingen door de mutualiteiten

Sinds januari 2007 komt elk ziekenfondsen tussen in de terugbetaling van consultaties bij een erkend diëtist. U kan de website van uw ziekenfonds raadplegen voor meer informatie. Voor elk ziekenfonds zijn er andere voorwaarden. Voor meer inlichtingen hierover verwijs ik naar de bijgevoegde websites.