0499/29.11.67
Diëtiste aan huis
Specialisatie Oncologisch Diëtiste – Diabeteseducator – Chronische Nierinsufficiëntie

Tarieven

dietiste martina tarieven prijs kostprijs terugbetaling
  • Tarieven voeding – en dieetadvies

Heb je overgewicht, hoge bloeddruk, of andere gezondheidsproblemen? Of wil je gewoon gezonder gaan leven?  Heb je hiervoor begeleiding en aangepast voedingsadvies nodig dan kan je hiervoor ook bij mij terecht. Bel gewoon of maak een  afspraak via mail.  Voor een vermagering heb je geen verwijsbrief van je huisarts nodig.  Bij andere gezondheidsproblemen is een verwijsbrief WEL noodzakelijk en een bloedanalyse wenselijk.

Consultaties

Inhoud

Duur consultaties

Tarief

1ste consultatie

voeding - dieetadvies 

  - Kennismakingsgesprek

  - Voedingsanamnese

  - Stappenplan opstellen

  - Bloedanalyse: wenselijk

 

1u - 1u15 

 

 

55 EURO

 

2de consultatie

voeding – dieetadvies

  - Individueel & gericht voedingsadvies

  - Bijsturing

45 min. - 1u

40 EURO

Vervolgconsultaties

voeding – en dieetadvies

  - Individueel & gericht voedingsadvies

  - Bijsturing 

30 min.

30 EURO

Vervolgconsultaties bij voortraject diabetes type 2

 - Individueel & gericht voedingsadvies

 - Bijsturing 

30 min.

30 EURO

Vervolgconsultaties bij zorgtrajecten

 - Individueel & gericht voedingsadvies

 - Bijsturing 

30 min.

30 EURO

Er bestaan geen wettelijke vastgelegde tarieven voor consultaties bij een diëtist. Een diëtist heeft een vrij beroep en bepaalt zelf haar/zijn tarief. 

 

Verwijsbrief van de huisarts

Heb je gezondheidsproblemen en is dieetadvies noodzakelijk, dan kan je hiermee bij mij terecht. In deze situatie is een verwijsbrief van de huisarts of specialist noodzakelijk en een kopie van de laatste bloedanalyse wenselijk. Op die manier kan ik je arts gemakkelijk op de hoogte houden van de besproken dieetvoorschriften.

 

  • Tarieven voeding – en dieetadvies met tegemoetkoming

 

Bij diabetes en nierinsufficiëntie is er vanuit de overheid een tussenkomst voorzien voor 2 consultaties van  30 min. per jaar bij een diëtiste. Bij de eerste consultatie is het dan ook belangrijk dat je een verwijsbrief van je huisarts of specialist meebrengt.  Na de diagnose van diabetes kan je via je huisarts een diabetespas aanvragen.

 

Consultaties

Verwijsbrief arts/specialist

Aantal tegemoetkomingen per kalenderjaar

Duur consultaties

Tarief RIZIV

Nomenclatuur

Dieetadviezen in het kader van de voortraject diabetes type 2

Ja

+ bloedanalyse

2

30 min.

20,28 EURO

771131

Dieetadviezen in het kader van het zorgtraject diabetes type 2

Ja

+ bloedanalyse

2

30 min.

20,28 EURO

974010

Dieetadvies in het kader van het zorgtraject nierinsufficiëntie

Ja

+ bloedanalyse

2

30 min.

20,28 EURO

794010

 

Info:

Voortraject diabetes:  www.riziv.fgov.be

Zorgtraject: www.zorgtraject.be

 

  • Tegemoetkomingen door de mutualiteiten

Sinds januari 2007 komt elk ziekenfondsen tussen in de terugbetaling van consultaties bij een erkend diëtist. U kan de website van uw ziekenfonds raadplegen voor meer informatie. Voor elk ziekenfonds zijn er andere voorwaarden. Voor meer inlichtingen hierover verwijs ik naar de bijgevoegde websites.