Vormingen in de thuiszorg

Vormingen in de thuiszorg

De afgelopen jaren is de vraag naar thuishulp en thuiszorg sterk toegenomen. 
De redenen hiervan zijn:

Sinds 2015 geef ik opleiding aan zorgkundige in spe in de opleiding Thuiszorg. 

Ik neem de vakken huishoudkunde, voeding- & dieetleer, koken en de stagebegeleiding voor mijn rekening.

Doorheen de jaren heb ik veel ervaring als diëtiste opgedaan bij de begeleiding van ouderen en kan ik op die manier mijn kennis over voeding en de zorg rond voeding meegeven aan mijn cursisten.

Zoek je een ervaren lesgever,
stuur me dan gerust een mail
of neem telefonisch contact met mij op.